Waarom Pien

Waarom Pien?

  • Pien Support kan met meer dan 99% van alle zorgverzekeringen rekenen (basis- en aanvullende verzekeringen)
  • De eigen bijdrage met 1 simpele klik in beeld
  • Direct inzicht in de jaarruimte, ook zonder dat een behandelplan is opgesteld
  • Pien Support werkt met de hoogst mogelijke beveiliging, middels certificaten (zoals ook bijv. Vecozo en Infomedics)
  • Er gaat geen privacy-gevoelige info over internet, wij ontvangen alleen een geboortedatum en de betreffende verzekeringspakketten
  • Indien een patiënt een aanvullende verzekering bij een ander concern heeft als de basisiverzekering kan Pien daar probleemloos mee rekenen.
  • Handige mogelijkheid om niet verschenen patiënten terug in de stoel te krijgen door ze op voorhand te informeren over de kosten.
Het interactieve front-end bestaat uit de selectie van de verzekering, de al uitgevoerde en nog uit te voeren prestaties en de invoer van de eventuele techniek- en materiaalkosten. Bij gebruik middels een koppeling met uw software pakket worden al deze gegevens automatisch bij Pien aangeleverd op het moment dat u op de knop drukt die de pien-berekening initiëert. 
 
Bij het berekenen van de netto-bijdrage van de cliënt houdt Pien rekening met de voorgestelde behandeling, het vergoedingenpakket van de mondzorgverzekering en de de concern-specifieke tariefbegrenzers.
Het resultaat van de in Pien gemaakte berekening kan in PDF-vorm worden geprint of gemaild.
 
Pien Support is in staat om rekening te houden met voorafgaande behandelingen, echter moeten deze wel bekend zijn bij de betreffende behandelaar. Mocht een cliënt bij een andere mondzorgverlener een behandeling hebben ondergaan en die niet gemeld hebben, dan kan dit de uiteindelijke vergoeding oftewel de door Pien berekende eigen bijdrage beïnvloeden. Wel kunnen behandelingen die bij een andere mondzorgverlener zijn gedaan handmatig worden toegevoegd aan de historie.
 
Daarnaast heeft Pien Support geen inzicht in het wel of niet hebben betaald van verzekeringspremies, waardoor de zorgverzekeraar wellicht besluit om een behandeling niet of deels niet te vergoeden.
 
Bij vergoedingen die vanuit de basisverzekering worden vergoed (bijv. P-codes) geeft Pien aan welk deel ten laste komt van het algemeen geldend eigen risico.
 
Afhankelijk van met welk softwarepakket u werkt wordt de gemaakte berekening rechtstreeks op de patiëntenkaart opgeslagen, zodat u altijd terug kunt zien welke berekeningen zijn gemaakt voor uw patient.
 

Wat onze klanten zeggen

Koppelingen